top of page

INTEGRITETSPOLICY

Inledning

På Annika Falk Mode & Design vill vi att du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR, Dataskyddsförordningen.

Vem är ansvarig för de uppgifter vi samlar in?

Annika Falk Mode & Design är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift?

Vad som utgör en personuppgift och vad som skall anses utgöra en behandling av en personuppgift definieras i artikel 4 av EU:s dataskyddsförordning (GDPR). I korthet är en personuppgift varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Sådana upplysningar kan bestå av telefonnummer, gatuadresser, namn, personnummer, organisationsnummer för enskild firma, kundnummer eller fotografier där personer går att känna igen. 

Skyddet av dina personuppgifter

Då vi är måna om att skydda dina personuppgifter och din integritet använder vi IT-system som skyddar sekretessen, integriteten och tillgången till dina behandlade personuppgifter. Endast de som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot dig kommer att ha tillgång till uppgifterna. Vi kommer inte heller att dela eller sälja vidare dina personuppgifter till tredje part. 

Hur vi samlar in personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in kommer normalt från dig i samband med att du använder våra tjänster eller initierar ett köp, men också om du väljer att kontakta oss genom e-post, kontaktformulär, genom registrering för våra nyhetsbrev, sociala medier och liknande instanser.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slänger vi direkt medan andra kan behöva sparas en längre tid av relevanta skäl. Personuppgifter med koppling till våra uppdrag sparas som längst i tio år efter avslutat uppdrag eller till dess att preskriptionstiden enligt preskriptionslag löpt ut.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Annika Falk Mode & Design använda uppgifterna för marknadsföring genom att kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Cookies
Annika Falk Mode & Design använder cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Det hjälper även oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. 

Kontaktinformation
Annika Falk Mode & Design

Mellbygatan 4, 531 31  LIDKÖPING

Telefon: +46 (0)510 61010

Mail: annika@annikafalk.se

 

Senast uppdaterad: Januari 2023

bottom of page